Snelheid en massadebiet

DYNAmas-Web

Het bepalen van een massadebiet, ook wel massaflow of doorzet genoemd, is in veel gevallen noodzakelijk in industriële processen.
De manier waarop dit kan gebeuren zal veelal afhangen van de plaats binnen een productieproces waar een dergelijke bepaling plaats zal moeten vinden. Ook de omstandigheden waarin een dergelijke meting dienst zal gaan doen zullen bepalend zijn bij een mogelijke keuze.
DYNA Instruments biedt op een aantal terreinen uitstekende mogelijkheden met, qua principe, totaal verschillende mogelijkheden: het DYNAmas DF meetsysteem, het DYNArad systeem; deze laatste is samengesteld uit onder andere de contactloze snelheidsmeter voor vaste stoffen, de DYNAvel en tot slot het DYNA M-flow systeem.

DYNAmas DF.
Het robuuste DYNAmas DF meetsysteem is beschikbaar in een aantal vaste leidingdiameters en combineert een snelheidsmeting en een concentratiemeting in een en hetzelfde instrument. Beide meetsignalen geven in combinatie met de leidingdiameter een massadebiet middels de aangesloten meetversterker DYNAcon.

Men verkrijgt met deze eenheid een contactloze massadebiet meting welke onafhankelijk blijkt van de transportsnelheid.

Concentratie: Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het 'capacitieve meetprincipe'; de DYNAmas genereert een homogeen elektromagnetisch veld waarbinnen elk getransporteerd bulkmateriaal  met een hogere dieëlektrische constante als lucht de capaciteit van het veld zal verhogen.
Deze verhoging is proportioneel met de concentratie van het bulkmateriaal.
Productsnelheid: Deze wordt bepaald aan de hand van een looptijdbepaling tussen de signalen van geïntegreerde sensoren. Omdat de productsnelheid aan de hand van de afstand tussen beide sensoren wordt bepaald geeft dit een absolute waarde; veldkalibratie voor deze parameter hoeft derhalve niet uitgevoerd te worden.
I/O en parameterinstellingen: Worden verzorgd middels de bijbehorende verwerkingseenheid DYNAcon.

DYNAvel
DYNAvel-Web

Het DYNAvel meetsysteem biedt een betrouwbare, nauwkeurige en contactloze manier om de snelheid van vaste stoffen in transportsystemen te bepalen; denk daarbij aan pneumatische transportsystemen of vrijeval systemen.Een compleet meetsysteem bestaat allereerst uit een opnemereenheid in de proceslijn welke voorzien is van aansluitcompartiment met electronica. Verder is ofwel een DYNAcon verwerkingseenheid nodig die gebruikt wordt voor instellingen en verdere I/O of een laptop met bijbehorende  DYNA PRO Visual software voor het verzorgen van instellingen, backup van gegevens e.d. In dit laatste geval wordt de uitvoer van het analoge meetsignaal vanuit de electronica van de opnemereenheid verzorgd.

DYNA-snelheid-principe-WebUit het fysische effect van optredende elektrische ontladingen die plaats hebben zodra een product langs een geleider wordt verplaatst, kan de snelheid van die verplaatsing worden afgeleid. Het effect treedt nagenoeg altijd op als gevolg van wrijving. Tijdens het passeren van een geïsoleerd opgestelde ring zal er een elektrische ontlading plaats hebben naar massa. Ditzelfde gebeurt in een tweede ring die op een vaste afstand van de eerste is gemonteerd. Uit het vergelijken van het ontladingspatroon en de vaste afstand tussen beide ringen kan de productsnelheid worden bepaald.

DYNArad:DYNArad_Messsystem_2-Web
Om het massadebiet in pneumatische transportsystemen of in geval van ‘vrije val’ toepassingen te kunnen bepalen combineert DYNArad een DYNAvel meting met een concentratiemeting LB442 op basis van gammastraling. (info LB442, – van DYNA partner Berthold Technologies -).
Door de combinatie van genoemde metingen ontstaat een meetsysteem dat onafhankelijk is van producteigenschappen of procescondities.  Na calibreren op locatie in het proces is er geen reden meer voor hercalibraties terwijl toch een zeer goede herhaalbaarheid van meetresultaten gegarandeerd is.
Daarnaast werkt DYNArad volkomen contactloos zonder bewegende delen; mogelijke slijtages worden daarmee tot een minimum beperkt.

DYNA M-flow
DYNA-M-flow-WebDeze sensor is ontworpen om in metalen pijpsystemen het massadebiet te meten in het relatief lage gebied, van stof, poeders en granulaten met een gelimiteerde korrelgrootte bij pneumatische transportsystemen of in geval van vrij vallende producten.
Het meetprincipe is gebaseerd op het natuurkundige Doppler-effect waarvoor de sensor een gelijkmatig veld (microgolfgebied) binnen de pijp genereert. De microgolven worden gereflecteerd door de deeltjes welke door de pijp gaan.  Uit resultaten van berekeningen met frequentie- en amplitudeveranderingen volgt vervolgens het meetresultaat.

DYNA M-flow opst princDe DYNA M-flow bestaat uit een sensorprobe, een DINrail transmitter, een lasstomp voor op de metalen pijp en de PC-software DYNAvisual.
De procesaansluiting wordt gevormd door een op de pijp gelaste stomp waar de sensor dusdanig ingeschroefd moet worden zodat het sensor bovenvlak volledig gelijk loopt aan de binnenzijde van de pijp (flush mounted).
Vervolgens wordt de sensor aan een DINrail transmitter aangesloten waarop onder andere een laptop kan worden aangesloten.
Met deze laptop, voorzien van de DYNAvisual software, kunnen instellingen worden gedaan en kan bovendien de calibratie worden uitgevoerd.DYNA M-flow velo


Opmerking: Voor de bepaling van het massadebiet bij applicaties waar de productsnelheid kan variëren zoals bijvoorbeeld bij pneumatisch transport het geval is, wordt een combinatie van DYNA M-flow met een snelheidsmeter DYNAvel ten zeerste aanbevolen.

Meer weten ?
Bel Safex: +31(0)182 39 13 13,
mail naar info@safex.nl
of vraag informatie via het contactformulier