Microgolven

De microgolfmeettechniek van Berthold Technologies wordt toegepast bij het online meten van vochtgehaltes  of concentraties droge stof in een veelheid aan producten. Of dat nu op transportbanden is, in valschachten, in pijpsystemen of in bunkers.
De metingen worden in vele industrieën ingezet bijvoorbeeld voor het meten van bulkgoederen, vloeistoffen, poeders, oplossingen, pasta’s en granulaten.

Microgolven penetreren het te meten materiaal. De dielektrische constante hiervan is bepalend voor het effect op de microgolven. De genoemde constante voor water is wel 20x groter als die van de meeste andere materialen hetgeen resulteert in een aanzienlijk effect wanneer we kijken naar de demping en de faseverschuiving die de microgolven ondergaan door het medium. Daarmee kan op zijn beurt het watergehalte van het medium worden gemeten.

De multi-frequentie technologie welke Berthold Technologies toepast garandeert zeer stabiele en betrouwbare meetresultaten welke niet onderhevig zijn aan interferenties zoals reflecties of resonanties. Een geïntegreerde referentieleiding voorziet in een betrouwbare compensatie voor omgevingsomstandigheden. Het gebruikte microgolfvermogen  ( ca. 0,1mW) betekent dat er geen enkel effect ontstaat op het meetmedium.

Afhankelijk van de betreffende applicatie kan gekozen worden uit een meerdere uitvoeringen van een en hetzelfde meetprincipe zoals bijvoorbeeld:

Er zijn echter meerdere toepassingen denkbaar bijvoorbeeld:
– Concentratie metingen aan een vat wand
– Meting in een separate meetchute bij pneumatisch transport.

Toepassing op een transportband.
Met zogenaamde hoornantennes voor bepaling van een bijvoorbeeld een vochtgehalte in granulaat.


In een leidingsysteem met een meetcel om bijvoorbeeld een H2O gehalte in crème of boter te bepalen.

 

Als het stortgewicht van een bulkproduct varieert, kan een additionele radiometrische dichtheidsmeting geïnstalleerd worden waardoor een van de dichtheid onafhankelijk vochtgehalte kan worden verkregen dat voldoet aan een maximale nauwkeurigheid.

Meer weten ?
Bel Safex: +31(0)182 39 13 13,
mail naar info@safex.nl
of vraag informatie via het contactformulier