Vochtmeting met neutronen

Er bestaan talloze principes om vochtgehaltes in producten te kunnen bepalen; allen met hun eigen toepassingsgebied.  Hierop is het radiometrische meetprincipe LB350, dat de firma Berthold op de markt brengt dus geen uitzondering.
Maar het biedt  wel een unieke methode die bij conductieve producten soms noodzakelijk is. Het systeem maakt namelijk gebruik van neutronenstraling om inline het vochtgehalte te kunnen bepalen.

nuc-vocht_Web_princDe meting maakt gebruik van het natuurkundige gegeven dat de massa van een neutron, een kerndeeltje, nagenoeg even groot of eigenlijk even klein is als de massa van een waterstofatoom. Treft een door een medium bewegend snel neutron ( = neutron met hoge energie ) onderweg een waterstofatoom dan raakt het neutron relatief veel energie kwijt ( wordt afgeremd ), juist door die gelijke massa. Na nog enkele botsingen van datzelfde neutron is deze nagenoeg al zijn energie kwijt en het zijn nu juist die laag-energetische neutronen welke door een detector kunnen worden waargenomen en dus gemeten. De mate aan neutronen welke gemeten kunnen worden is natuurlijk afhankelijk van het beschikbare aantal snelle neutronen en het aantal aanwezige waterstofatomen. Juist dit laatste is belangrijk: dit is namelijk proportioneel met het vochtgehalte in het product!!

De Berthold LB350 omvat naast een verwerkingseenheid LB350 een detector die gevoelig is voor de laag-energetische neutronen en tevens de “bron voor snelle neutronen” . Rond de neutronenbron zal zich een bolvormig meetvolume vormen en de detector zal binnen dit volume zijn vochtbepaling kunnen doen ( resultaat is het bepalen van het vochtvolume percentage ).

nuc-vocht_Web_bunkertek-447x288


Een regelmatig toegepaste uitvoering is die waarbij de detector in een dippijp wordt gestoken, waarbij zeker gesteld moet zijn dat het eerder genoemde meetvolume altijd geheel met product gevuld moet zijn.

vochtmeting-bunker_Web-300x224
Een meting met eenzelfde principe kan ook aan de buitenzijde van een voorraadsilo gemonteerd worden indien dit vereist zou zijn. Bijvoorbeeld wanneer er te groot gevaar is voor beschadiging van de dippijp of wanneer een dippijp de productstroom negatief zou beïnvloeden.
Wel dient in een dergelijk geval bekeken te worden wat het effect van de bunkerwand voor de meting betekent ( < 20 mm staal )

vochtopstelling-bunker-Web

Meer weten ?
Bel Safex: +31(0)182 39 13 13,
mail naar info@safex.nl
of vraag informatie via het contactformulier