Metingen voor de bulkindustrie; niet nucleair

De bulkindustrie is een van de vele industriële takken waarin de verwerking van stortgoederen het beginpunt vormt. Binnen dit toepassingsgebied brengt de firma DYNA Instruments meetinstrumentatie op de markt die zich toespitst op het meten van de transportsnelheid of het massadebiet  van vaste stoffen ( of juist geen massadebiet, i.e. stofdetectie ) tijdens hun transport binnen een productieproces.
Door de veelzijdigheid in meetprincipes kan een zeer wijde range aan applicaties worden afgedekt.

Wanneer uw belangstelling uitgaat naar meer informatie over een van de hieronder aangegeven toepassingen, kunt u het contactformulier naar Safex Control terug sturen met een verzoek om specifieke informatie.

Ofwel u bezoekt een van de volgende pagina’s:
Flowbewaking / stofdetectie
Snelheid / massadebiet