Flow schakelaars en stofdetectie

Het is van groot belang dat verstoringen in transportsystemen voor poeders, granulaat, pellets of andere vergelijkbare bulkproducten in een zo vroeg mogelijk stadium worden opgemerkt: flowbewaking dus.
Belangrijk is ook dat DYNA-logo-Webvoorzieningen welke juist bedoeld zijn ter detectie van de verstoringen, deze niet juist zelf gaan veroorzaken. Aan deze voorwaarde wordt door contactloze meettechnieken op eenvoudige wijze voldaan, mits uit de vele beschikbare meetprincipes een juiste keuze kan worden gemaakt. DYNA Instruments is al geruime tijd leverancier van diverse vormen van instrumentatie voor de poeder en bulk industrie en biedt in de vorm van de productenreeks DYNAguard een serie flowschakelaars en stofdetectie sensoren met  een detectiemogelijkheid die begint bij de uiterst geringe concentratie van 0,1 mg/m3 (stof) en die doorloopt tot een massaflow van tonnen per uur toe.

DYNAguard KDYNAguard-Web
Deze flowschakelaar voor kleine pijpdiameters wordt toegepast om de productverplaatsing te monitoren in pijpsystemen tussen DN10 en DN100 (0,5 – 4″), bij pneumatische transportsystemen en ‘vrije val’ toepassingen. Het meetbereik is groot: van enkele grammen tot tonnen per uur toe.
Met de 4-20mA uitvoering kan ook een trend worden gevolgd.
Deze sensor werkt op het principe van detectie van lading verplaatsing.


DYNA-stofzakprincipe_web
Uit het fysische effect van optredende elektrische ontladingen die plaats hebben als gevolg van wrijving, zodra een product langs een geleider wordt verplaatst,  kan worden afgeleid of er daadwerkelijk verplaatsing plaats vindt; ofwel het product staat stil ofwel er is geen product. 
Tijdens het passeren van een geïsoleerd opgestelde ring (voor flowdetectie) of een insert (stofzakbewaking) zal er al dan niet een elektrische ontlading plaats hebben naar massa.

DYNAguard VDYNA-V-Web
Deze flowschakelaar die op eenzelfde principe werkt als de DYNAguard K, maar dan voor de grotere pijpdiameters, biedt mogelijkheden voor elke industrietak en is geschikt voor een minimale productenstroom van een paar milligram  tot in het bereik van tonnen toe.
Het systeem is modulair opgebouwd hetgeen wil zeggen dat de sensor elektronica los gezien moet worden van de procesaansluiting.

DYNAguard GM

DYNAguardGM_WebDe stofbewakingssensor DYNAguard GM wordt toegepast om de werking van filtersystemen te kunnen bewaken. De werking is gebaseerd op een verbetert triboelektrisch principe: niet alleen de stofdeeltjes die daadwerkelijk een sensorstift treffen worden gedetecteerd maar ook die welke er langs gaan. Vervuiling op de sensor beïnvloedt de meting niet. Alleen bewegende deeltjes worden immers gedetecteerd.

 

DYNAguard M
DYNAguardM-Web Op een geheel ander meetprincipe werken de sensoren van het “M” type; deze gebruiken namelijk microgolven; alle bewegende bulkproducten met een minimale snelheid van 0,1m/sec worden, ongeacht hun bewegingsrichting gedetecteerd mits ze tenminste binnen het detectiebereik van maximaal 1 meter zijn. Bewegende mechanische componenten mogen zich niet binnen het detectie bevinden daar deze als bewegende bulk zullen worden geïnterpreteerd. In die gevallen is de DYNAguard P een juiste keuze.
DYNAguard_P_Web
DYNAguard P

Deze flowschakelaar heeft juist een klein detectiegebied: slechts 30mm en wordt dus eigenlijk niet door zijn omgevingscondities in mogelijkheden beperkt. Door het speciale meetprincipe kunnen zelfs bewegende platen e.d. worden gedetecteerd.

—   Alle genoemde typen, behalve de DYNAguard M, zijn ook beschikbaar in uitvoeringen voor ATEX zone 2/22  —

Meer weten ?
Bel Safex: +31(0)182 39 13 13,
mail naar info@safex.nl
of vraag informatie via het contactformulier