Thermografie

Thermografie (of Warmtebeeld-techniek) biedt uitstekende mogelijkheden om inzicht te verkrijgen in de actuele warmteverdeling op een oppervlak.
Of dit nu speelt in industriële processen, in de research sector, in de medische wereld, in de bouw of voor brandpreventie .

Met de modernste technologieën kunnen de beelden uiterst nauwkeurig en zo nodig met hoge resolutie worden gereproduceerd. Zelfs een beeldfrequentie van 4500 beelden/sec en een formaat van 2048×1536 IR-pixels blijkt haalbaar.

Hierbij spelen niet uitsluitend softwarematige oplossingen een rol, ook de mechanische besturing en – uiteraard – de kwaliteit van de toegepaste optieken spelen een grote rol.

Sederd geruime tijd levert Safex Control deze hoogwaardige thermografische systemen van onder meer de Duitse fabrikant DIAS.

De meetresultaten die met deze high-tech systemen kunnen worden verkregen zijn ongeëvenaard. Door het grote aantal mogelijke configuraties kan zelfs voor de meest complexe opgave een oplossing worden gevonden.


Deze camera vormt het topsegment  onder de thermografische camera’s met zijn beeldformaat van 2048×1536 IR pixels en een beeldfrequentie tot wel 240 Hz. Hij biedt uitdagende mogelijkheden in onder andere de research secto
r.

Het verschil tussen een ‘thermal imaging camera’ en een ‘thermografic camera’:

Beide begrippen verwijzen naar een apparaat dat in staat is om intensiteitsverschillen van infrarood-straling om te zetten in een zichtbaar beeld. Bij een ‘thermal imaging camera’, die ook wel kortweg ‘imager’ wordt genoemd gaat het er om de waarneembaarheid van mensen of objecten bij slecht zicht of bij duisternis te vergroten.  Deze uitvoeringsvorm wordt daarom ook wel nachtkijker genoemd.

Voor een  ‘thermografic camera’ gaan de mogelijkheden nog enkele stappen verder. De kalibratie van deze systemen maakt ook het meten van de werkelijke oppervlaktetemperaturen van objecten mogelijk.


Speciale software vormt het ideale gereedschap voor een snelle analyse van opgenomen thermografische beelden en voor het verwerken ervan in rapportages.

Van deze software zijn verschillende pakketmodules leverbaar, speciaal gericht op bepaalde applicaties. Dit software concept biedt derhalve op elk gebied een op een applicatie toegesneden configuratie.

PYROVIEW / PYROSOFT Brand Detectie en Waarschuwingssysteem

Dit systeem is een goed voorbeeld van een speciale applicatie en daarom bij uitstek een betrouwbaar en effectief bedrijfsmiddel voor de volledig geautomatiseerde, continue surveillance en herkenning van spontane ontbranding van brandhaarden in bunkers of op open lucht stortplaatsen van afval of brandbare materialen zoals papier, houtskool en vele andere.

Omdat gestort afval voor het overgrote deel uit brandbaar materiaal bestaat, is de kans op spontane ontbranding zeer groot, hetgeen desastreuze effecten voor de mens en de omgeving tot gevolg kan hebben. Sinds verzekeringsmaatschappijen de implementatie van brandwaarschuwingssystemen, gebaseerd op thermografische infrarood camera’s adviseren, is het uitstekend geïntroduceerde, “high performance” infrarood camera PYROVIEW 380L, gecombineerd met een pan / tilt / swivel mechanica en de krachtige PYROSOFT FDS Windows®-software t.b.v. de analyse van de warmtebeelden in staat tot vroegtijdige herkenning van brandhaarden en brandpreventie, zodat schade en hoge kosten voorkomen worden.

Het systeem bestaat uit een ongekoelde microbolo-camera met hoge resolutie – 384 x 288 of 640 x 480 pixels – die is ingebouwd in een aan de omgevings-omstandigheden aangepaste behuizing. Indien nodig is ook luchtspoeling (air-purge) mogelijk.

De camera is op een Pan-Tilt houder gemonteerd  (horizontaal 360°, vertikaal 180°) en kan zowel handmatig als automatisch worden bediend.

Standaard wordt het door de camera te bewaken gebied onderverdeeld in sectoren, die regelmatig worden afgezocht; twee temperatuurgrenswaarden kunnen dan gedefinieerd worden ter activering van voor- of hoofdalarm. Meer opties zijn ook mogelijk.

Daarnaast kan optioneel een referentiebron worden gemonteerd waarmee regelmatig en automatisch een testmeting bewerkstelligd wordt. Op deze manier wordt zowel de temperatuurmeting getest alsook de juiste werking van het scansysteem gewaarborgd.

Meer weten ?
Bel Safex: +31(0)182 39 13 13,
mail naar info@safex.nl
of vraag informatie via het contactformulier